foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BINE ATI VENIT VA UREAZA GRADINITA "NOROCEL" NEGRESTI - VASLUIMai multe....

Gradinita "Norocel" Negresti

La rubrica "Noutăți & Documente", la categoria "Anunturi", găsiți informații despre înscriere.

 

 

MISIUNEA

                                                                                                                                                

"Nu e destul să știi,

 trebuie să și aplici;

nu e destul să vrei,

 trebuie să și faci."

 

                                               J.W.Goethe

 

 Avem misiunea de a crea şi de a veghea la obţinerea calităţii pentru că toţi copiii noştri au dreptul şi trebuie să primească cea mai bună educaţie.

          Dorim să oferim copiilor şi părinţilor un mediu educaţional prietenos, incluziv, in care să fie promovate valori precum respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi, cinstea, toleranţa, acceptarea diversităţii culturale şi lingvistice, asigurând tuturor copiilor accesul egal la o educaţie de calitate, bazată atât pe resurse umane performante, cât şi pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării, pentru a contribui la construirea societăţii cunoaşterii.

 

         Să asigurăm, aşadar, şanse egale la educaţie şi la dezvoltare deplină pentru a da posibilitatea afirmării potenţialul maxim al copilului. Şi pentru că „mâine începe astăzi”, să formăm personalităţi puternice, ordonate, creative şi independente, în scopul adaptării cu uşurinţă la o societate în continuă schimbare.

 

 

VIZIUNEA

 Pentru a menţine organizaţia şcolară în stare de funcţionare eficientă şi cu atât mai mult, pentru o creştere a performanţelor sale, este necesară o adaptare a acesteia la transformările care au loc în societate.

          O astfel de adaptare presupune permanente schimbări în cadrul instituţiei de învăţământ, schimbări ce trebuie prevăzute, proiectate, implementate, evaluate, constituind astfel, în mare parte, domeniul unei noi orientări educaţionale – dezvoltarea şcolară.

          Vom avea succes numai dacă vom înţelege şi întreprinde schimbarea, educându-ne capacitatea de a ne concentra pe „ce” şi „cum” trebuie făcut în mod concret: 

    perfecţionarea continuă în specialitate, în scopul modernizării actului didactic şi adăugării de „plus-valoare” personalităţii copilului;

    deschiderea către nou, către schimbare; modificarea anumitor rutine de lucru; implicarea, cointeresarea şi responsabilizarea tuturor factorilor educaţionali în contribuţia adusă la creşterea „valorii adăugate” la personalitatea copilului;

    o viziune clară; proiecte care să materializeze viziunea şi oamenii dispuşi să-şi asume răspunderea ducerii acestui proces până la capăt, complet, fără echivoc, ireversibil;

   un exerciţiu profund de învăţare colectivă, fundamentat pe încredere, onestitate, competenţă, performanţe şi curaj, gândit să genereze câştiguri ireversibile pentru toţi „actorii” implicaţi în realizarea obiectivelor propuse.

                          O posibilă… „reţetă” a succesului…

 

 

TINTE STRATEGICE

  1.    Dezvoltarea curricular acu accent pe deschiderea interdiciplinara si proiectarea centrata pe competente

 2.    Educatia informationala

 3.    Cresterea calitatii finalitatilor educationale

 4.    Educatia in spiritul comunicarii interculturale

 5.    Imbunatatirea activitatii educative

 6.    Imbunatatirea rezultatelor activitatii CEAC

 7.    Formarea si dezvoltarea profesionala a resurseor umane

 8.    Imbunatatirea calitatii managemnetului scolar

 9.    Gasirea cailor de rezolvare pentru problemele majore neplanificate in buget

 10.                      Initierea si derularea necesare obtinerii finantarilor

 11.                      Ameliorarea, modernizarea si diversificarea bazei tehnico-didactice si materiale a gradinitei

 

 

 

OBIECTIVE STRATEGICE

 

PROPUSE PENTRU PERIOADA

2014 - 2018

 

1.    Modernizarea şi eficientizarea activităţii instructive - educative.

 2.    Îmbunătăţirea standardelor de performanţă a resurselor umane, materiale şi a managementului şcolar.

 3.    Identificarea de surse noi de finaare si gestionarea celor existente cât mai eficient.

 4.    Optimizarea relaţiilor sistemice, comunitare şi iniţierea unor relaţii de parteneriat.

 5.    Modernizarea şi extinderea bazei didactico-materiale a unităţii.